Tag Archives: бог

Вие сте отвлечени!

 

Представете си, че живеете в рая – сини небеса, лазурни води, копринен въздух и коктейли. Самият Господ Бог живвее през две къщи – седи си сам на верандата с поглед зареян в безкрая.

Ако се опитвате да бъдете художник на място като това, можете разбира се да изобразявате света около вас до насита – залези, кокосови орехи и красиви хора колкото си поискаш. Или пък, може да решите да го погледнете през очите на Господ – как ли изглежда днешният свят от неговата гледна точка?

Работите обединени в серията Отвличане, целят да ви отведат в друго измерение откъдето светът изглежда като възел от антропоморфни или индустриални форми, плуващ безцелно в пространството, където мигновението от един кадър до друг може да се бъде разликата между съществуване и несъществуване.

Отвличане се стреми да внуши идеята, че докато светът е залутан в политически, материални и лични дрязги, планетата се доближава със застрашителна скорост до края на ресурсите си, с това че ние, при всичките си имущества, амбиции, страсти и усложнения сме не повече от прашинка в окото на Създателя, едно негово мигновение. Отвличане е призив към човешката раса да захвърли плиткоумието си и да преразгледа основните си стойности от космическа перспектива.

Моего творчество е повлияно от дългата традиция на експресивна фигуративна живпис свързана с  Микеланджело, Караваджо, Жерико и Лусиен Фройд. Образността в моите картини е декларативна, налагаща се, даже агресивна – не покана за тих размисъл, а насилствено отвличане там, където можем само да гледаме реалността в очите, онази точка във времето и пространтвото в която няма как извърнем поглед  встрани, защото встрани вече не съществува.

Произведението, което виждате тук е диптих и се нарича Второ Пришествие. То изобразява два последователни момента във времето, които за човечеството могат да изглеждат като две столетия, но за Бог са въпрос на едно мигване с очи.

Ако виждате още нещо в моля споделете – мислите си, всеки отговор е правилен.